Trelleborgs kommun: "Nu blir vi helt fossilfria"

Med biogas minskar Trelleborg sina koldioxidutsläpp med runt 1037 ton per år.

  

En win-win. Så beskriver Trelleborgs fastighetschef bytet till biogas för kommunens uppvärmning. Med biogas minskar man sina utsläpp markant och kan erbjuda sina invånare en grönare framtid.

 

Målet att kommunen ska bli hållbar på alla områden till år 2020 ligger plötsligt mycket närmre till hands. I och med övergången från naturgas till 100 procent biogas blir uppvärmningen av Trelleborgs fastigheter i stort sett helt fossilfri. Bytet innebär att man kommer att minska sina koldioxidutsläpp med drygt 1 037 ton per år.

 

– DONG Energy informerade oss om att priset på biogas låg inom vår budget och då bestämde vi oss för att byta. Vi har pratat om biogas länge och såg ingen anledning att inte gå över till 100 procent direkt, säger Henrik Alkevall, fastighetschef på Trelleborgs kommun.

 

Något att vara stolt över

Omställningen gick oväntat snabbt och nu har Trelleborg ett biogasavtal med fastpris som sträcker sig till år 2018.

 

– Det har gått väldigt smidigt. Vi har inte behövt göra någon investering eller köpa nya gaspannor eftersom vi får biogasen på samma sätt som vi fick naturgasen, säger Finn Hultman, energicontroller.

Han berättar att valet av förnybar gas är något man är stolt över och kommer att lyfta fram.

 

– Vi kommer att märka våra hus och fastigheter med de biogasmärken vi har fått av DONG Energy för att visa våra brukare och invånare att de värms upp med grön energi.

– Det känns tryggt att samarbeta med DONG Energy. Gasmarknaden är komplex och svår att förstå sig på, därför är det viktigt att det finns ett ömsesidigt förtroende mellan oss och vår energileverantör. Det upplever vi att vi har hittat med DONG Energy.

 

För barnen och framtiden

Nästa steg blir att energieffektivisera ytterligare och se till att även kommunens transporter blir hållbara. Men målet att kommunens alla hyreshus, skolor och lokaler ska värmas upp med klimatvänlig gas har man uppnått.

 

– Det känns bra att våra barn kommer att gå i skolor som värms upp med grön energi. För oss är det vad allt handlar om – att kunna erbjuda våra invånare en bra inomhusmiljö och en bra framtid, säger Finn Hultman.

 

– Med biogas får vi effektiv energi och bidrar samtidigt till en hållbar värld. En win-win, säger Henrik Alkevall.
  
Läs mer om biogas