Kemira: ”Vi har fått det vi strävat efter”

Naturgasen ger mervärde till Kemiras kunder.

I Kemira Kemis industripark, Industry Park of Sweden, sitter runt tio företag som lyckats skapa synergier i sin energianvändning. Här är kostnadseffektiv energi en del av kunderbjudandet – med naturgas från DONG Energy.

Omkring 700 medarbetare jobbar i den drygt en miljon kvadratmeter stora industriparken. Kemiras idé har redan från början varit att skapa synergier mellan företagen, inte minst vad gäller energianvändningen. Hälften av energin som förbrukas här är egenproducerad – resten är till största delen naturgas från DONG Energy. Det gör att kunderna kan erbjudas ett attraktivt energikoncept.

Flexibelt och rörligt


När man skulle välja naturgasleverantör var det de flexibla avtalen som gjorde att valet föll på DONG Energy.

– Vi upplevde att det fanns stora möjligheter att tillgodose vårt behov med en bra lösning. Vi visste inte vilken börs som var bäst för oss men utifrån vår riskprofil, krav på säkerhet, budgetstrategi och användarprofil tog DONG Energy fram ett upplägg kopplat till den tyska börsen, säger Emma Gunnarsson, projektingenjör på Industry Park of Sweden Energi.

Gynnar kunderna ekonomiskt


I dag har parken fått naturgas från DONG Energy i ett flertal år med en rörlig prismodell.

– Vårt mål är att erbjuda företagen i industriparken en energianvändning som gynnar dem ekonomiskt. Med DONG Energy har vi fått det vi strävat efter: en så kostnadseffektiv energianvändning som möjligt, säger Emma.

Nyfiken på naturgas och rörliga avtal?

Läs mer om våra börsprisavtal