AllGlass: "Vi har sparat flera miljoner"

Glastillverkaren AllGlass minskade sina energikostnader med tre miljoner kronor under det första året med DONG Energy tack vare helhetslösningen Portfolio Management.

 
När du kommer hem välbehållen efter en lång och mörkMed Portfolio Management kan AllGlass optimera sina energikostnader. bilfärd har du troligen AllGlass att tacka. Företaget tillverkar det slitstarka, reflekterande glasmaterial som används för vägmarkeringarna på motorvägen.
 
Huvudanläggningen i Skottland producerar 15 000 ton glaspärlor om året som distribueras i Storbritannien och Europa.

 

Utmaningen

 

Som upptagen vd sköter Agnes Colhoun inköp och hantering av energi vid sidan av sina andra ansvarsområden.
 
Energi är vår största utgift, så den måste vi verkligen ha kontroll över. Skulle priset gå upp markant skulle det innebära en stor utmaning för oss, säger hon.

Strategisk energihandel och valet av energileverantör är därför avgörande för företagets lönsamhet. Tidigare använde Agnes sig av en energimäklare, men kände att hon i stället ville hitta en helhetslösning hos en leverantör hon kunde lita på.
 

Lösningen: Portfolio Management

 

DONG Energy erbjöd Portfolio Management som består av två delar. Risk Management ger full tillgång till kompetensen hos DONG Energys tradingavdelning som hanterar kundens riskexponering på börsen enligt en överenskommen strategi. Den andra delen är Price Management som innebär att DONG Energys traders jobbar för att sänka kundens energipris genom att vara aktiva på marknaden. Företag kan välja antingen en eller båda delarna samt hur stor andel av den kontrakterade volymen som DONG Energy ska hantera. Varje strategi anpassas efter kundens verksamhet, riskprofil och behov av eget engagemang.
 

Resultatet

 

AllGlass valde båda delarna vilket försäkrat att deras energikostnader har hållits under kontroll i enlighet med affärsmålen.
 
Budgetsäkerheten är vår viktigaste fråga. Jag är fullt ansvarig inför gruppen att kunna rättfärdiga kostnader och ge prognoser. Risk Management har förutspått toppar och dalar i vår energiförbrukning så att jag har kunnat förmedla korrekt information och hålla mig inom vår budget. Har jag hållit mig under budget har det varit ännu bättre, säger Agnes.
 
Under det första året uppnådde man budgetmålen och sparade in tre miljoner kronor i minskade energikostnader.
 
Ett fantastiskt resultat och ett rättfärdigande av den här förändringen, säger Annika.
 
Om integritet kan ses som stommen i relationen mellan tillverkare och energileverantör känner Agnes att hon hittade det hos DONG Energy.
 
Jag efterfrågar förtroende, transparens och, såklart, kvalitet. Hela bilden av vad som kommer att hända. Jag är ingen energiexpert och den första att räcka upp handen och erkänna om jag inte är helt insatt i en fråga. DONG Energys tradingteam inger förtroende; de är experter, öppna och hjälpsamma. Vi har haft regelbundna telefonkonferenser där de har delat med sig av information som jag har sett på en skärm, så att vi har kunnat diskutera resultaten och planera hur vi bör gå vidare.
 

En sammanfattning

 

Kort sagt erbjuder DONG Energys Portfolio Management hjälp inom tre nyckelområden. Kunden får en helhetslösning för sin energihantering, ökad budgetsäkerhet och mer tid till att fokusera på andra ansvarsområden. Som Agnes avslutningsvis säger:
 
Att veta att det här sköts på ett bra sätt gör livet så mycket enklare. Det minskar stressen och ger mig sinnesro.

Läs mer om Portfolio Management​