Förnybar energi för en hållbar framtid

Energi i förändring


Grön energi borde vara en självklarhet för alla företag. Det är inte bara nödvändigt för klimatet och miljön – det ökar även värdet på produkterna och tjänsterna och stärker verksamhetens gröna profil. Men för att det ska kunna vara en självklarhet krävs det att vi som energibolag gör det enklare att välja grön energi. Tillsammans med dig som kund kan vi på DONG Energy göra en positiv förändring.


DONG Energy Sveriges klimatmål


  • Göra det enkelt att ställa om till biogas

  • Hjälpa våra kunder att sänka sin energiförbrukning

  • Hjälpa våra kunder att driva klimatneutrala verksamheter

DONG Energy-koncernens klimatmål


  • Fasa ut all kol från vår kraft- och värmeproduktion till 2023

  • Tredubbla kapaciteten för havsbaserad vindkraft till 2020

  • Minska kostnaderna för havsbaserad vindkraft för att därmed stärka dess konkurrenskraft

 

För att sänka koldioxidutsläppet ställer DONG Energy om till förnybara energikällor i form av havsbaserad vindkraft och biogas. I Sverige ser vi hur allt fler företag väljer energi från biogas, vilket effektivt minskar utsläppen. Med hjälp av biogas kan fler företag även möta konsumenternas ökade efterfrågan på miljövänliga produkter och grönare varumärken. 
 
Att vara ledande i omställningen till förnybar energi ger oss en stark position på marknaden. Tillsammans med våra kunder bidrar vi till en hållbar framtid.

 

 

 

 

100 % förnybar gashttp://www.dongenergy.se/produkterochtjanster/biogas

​Ställ om till biogas och få en grönare profil. Det är enkelt.

Läs mer om biogas

http://authoring.dongenergy.com

 

 

Hållbarhetsrapporthttps://edit.assets.dongenergy.com/DONGEnergyDocuments/se/2016_sustainability_report_en.pdfhttps://edit.assets.dongenergy.com/DONGEnergyImages/Dongenergy.se/H%C3%A5llhetsrapport.jpg

I vår hållbarhetsrapport kan du läsa om våra mål och hur vi ska uppnå dessa.

Se vår hållbarhetsrapport

http://authoring.dongenergy.com