Investor Relations

 

Investor Relations garanterar att korrekt och konsekvent information om DONG Energy blir tillgänglig för nuvarande och potentiella investerare, samtidigt och regelbundet. Vår hemsida är ett viktigt redskap för att skapa öppenhet och tydlighet för våra investerare.

 

På hemsidan finns bland annat:

  • Den senaste, samt tidigare balans- och resultaträkningar

  • Årsredovisningar

  • Presentationer för investerare, analytiker och andra intressenter

  • Kalender med datum för presentationer, konferenser, årsmöte och offentliggörande av balans- och resultaträkning, årsredovisning m m.

Läs gärna mer på dongenergy.com