Affärsområden

​​​​​​

Distribution & Customer Solutions


Distribution & Customer Solutions handhar DONG Energys kund- och marknadsrelaterade aktiviteter inom handel, distribution och försäljning av elektricitet och naturgas till våra marknader i Nordeuropa. Inom Distribution & Customer Solutions agerar DONG Energy's traders på de internationella marknadsplatserna för energi och i tät dialog med våra Key Account Managers utvecklas attraktiva och konkurrenskraftiga produkter.


Läs mer om Distribution & Customer Solutions


Oil & Gas

   
Oil & Gas prospekterar och producerar naturgas och olja i Danmark och Norge, på Färöarna, Grönland och i de västra delarna av Shetland-området i Storbritannien. DONG Energy har också en andel i det övergripande gasledningsnätverket (Gassled) som förbinder de norska fälten med det europeiska fastlandet och Storbritannien.


Läs mer om Oil & Gas


Wind Power


Med över 20 års erfarenhet inom utveckling av havsbaserad vindkraft är DONG Energy nu ledande inom vindkraft. Majoriteten av DONG Energys vindkraftparker ligger i nordvästra Europa, och vi har byggt fler vindkraftparker än något annat företag i världen.   


Läs mer om Wind Power


Bioenergy & Thermal Power


DONG Energy producerar elektricitet och värme i Danmark, Norge och Storbritannien från termisk generering. Vi utnyttjar vår kärnkompetens till att säkerställa effektiv användning av bränsleresurser, och arbetar för att öka användningen av CO2-neutrala biobränslen.


Läs mer om Bioenergy & Thermal Power