Nya skattesatser på energi - det här gäller

Skattesatser

 

Under 2016 förändrades skattesatserna på energi. Vi reder ut vad som gäller för dig som köper gas – och varför skattesatserna ser ut som de gör.

 

I dag betalar vi i Sverige två typer av skatt på energi: energiskatt och koldioxidskatt. Syftet med skatterna och olika skattelättnader är framför allt att energieffektivisera och att motivera användningen av vissa bränslen framför andra. De ska fungera som ett styrmedel för att få oss att välja mer hållbara bränslen.

 

För att följa och svara mot utvecklingen i samhället justeras skatterna från år till år. Tidigare kunde till exempel de företag vars koldioxidskatt översteg en viss andel av omsättningen få en särskild skattelättnad. Det fanns ett slags "tak" på koldioxidskatten. Under 2015 tog man bort detta tak och i dag finns det ingen sådan lättnad för företag som betalar mycket koldioxidskatt. Nu justeras i stället skatterna för att främst gynna helt förnybar energi.

 

Minskade skattebefrielser för naturgas

Detta fokus på förnybar energi innebär konkret att de företag som drivs med naturgas inte gynnas skattemässigt på samma sätt som de som köper helt förnybara bränslen. På DONG Energy tycker vi förstås att detta är synd, eftersom den effektiva naturgasen i många fall är ett naturligt steg på vägen bort från fossil energi som kol och olja till ett mer klimatvänligt bränsle. Naturgas är det mest klimatvänliga bränslet av alla fossila bränslen.

 

Under 2017 sker inga stora förändringar i skattesatserna för uppvärmning. Skattesatserna på naturgas höjs dock något.

 

Skattesatser för uppvärmning:

Fr.o.m. årEnergiskatt per 1 000 m3:Koldioxidskatt:
2015:939 kr2 409 kr
2016:935 kr2 399 kr
2017:945 kr2 424 kr
2018*:964 kr2 472 kr

* Detta är en uppskattning av DONG Energy då Skatteverket inte har publicerat skattesatser för 2018 än.

 

Vidare förändras reglerna om nedsatta energi- och koldioxidskatter för olika användningsområden för naturgas, exempelvis industriell tillverkningsprocess och yrkesmässig växthusodling. Nedsättningen av koldioxidskatten minskar från 40 % till 20 % för att 2018 vara nere på 0 % enligt tabellen nedan. För icke-industriell uppvärmning är det fortsättningsvis inget avdrag alls.

 

Skatteavdrag för industriell tillverkningsprocess, yrkesmässig växthusodling etc.:

Fr.o.m. årEnergiskatt:Koldioxidskatt:
2015:70 % avdrag40 % avdrag
2016:70 % avdrag20 % avdrag
2017:70 % avdrag20 % avdrag
2018:70 % avdrag0 % avdrag

 

Gynnsamt att välja biogas

Samtidigt som skattebefrielsen avseende koldioxidskatt på naturgas minskar, är biogas fortsatt skattebefriat åtminstone till och med år 2018. Du som i dag köper helt förnybar energi i form av biogas betalar även skatterna, men ansöker sedan om återbetalning av dessa hos Skatteverket – här kan du läsa mer om hur det fungerar. Det innebär att du som väljer biogas får ett 100 % skattebefriat bränsle, vilket vi ser som mycket positivt.

 

Att välja förnybar energi är att ta ställning och våga ligga i framkant som klimatmedvetet företag, en viktig och spännande resa mot en mer hållbar verksamhet som vi gör tillsammans.

Är du intresserad av att byta från naturgas till biogas? Det är enkelt och kan göras i valfri takt. Ring oss på 040 – 627 07 50 eller läs mer om biogas och fördelarna med förnybar energi här.

 

Här hittar du mer information om skattesatserna hos Skatteverket