Ökad efterfrågan driver upp gaspriset

Behovet av gas i Europa ökar. Samtidigt minskar både produktionen och tillgångarna just nu, vilket gör att priset förväntas fortsätta uppåt.

 

Gaspriset har rört sig uppåt

En viktig anledning är att Frankrike, som vanligtvis får en stor del av sin energi från kärnkraft, kommer att behöva mer gas då man tillfälligt stänger ner sina kärnkraftverk för att göra olika tester. Det gör att efterfrågan på gas ökar.

 

Samtidigt kommer det att finnas mindre tillgångar på gas än normalt. Utvinningen från gasfältet Gröningen utanför Nederländerna är mindre än förra året och Storbritanniens gaslager har minskat kraftigt.

 

Det fortsatt starka kolpriset och stigande oljepriset har också bidragit till att priset på gas har fortsatt uppåt.

 

Då vintern står för dörren med kallare temperaturer ser det ut att kunna bli ostabilt på gasmarknaden den närmsta tiden.