Frågor & svar

​Naturgas

 

 

1. Vad är naturgas? 1. Vad är naturgas?

​Naturgas är en osynlig och luktfri gas som till största delen består av metan. Den utvinns från källor på land eller på havsbottnen. DONG Energy utvinner egen naturgas i Danmark, Norge och England. Som energikälla är naturgasen energieffektiv, driftsäker och ger betydligt mindre utsläpp än till exempel kol och olja. Den är också renare vilket gör att den kräver mindre kostnader för rengöring och underhåll.

1.000000000000000
2. Hur distribueras naturgas? 2. Hur distribueras naturgas?

​När du köper naturgas till ditt företag kommer gasen via en ledning från Danmark. Ledningen går från Dragör söder om Köpenhamn till Klagshamn i Malmö. Den svenska gasledningen sträcker sig från Trelleborg upp längs västkusten och vidare till Stenungsund i norr med grenledningar ut till olika orter. Att naturgasen fraktas i ledningar under jorden sparar utsläpp från transport med lastbil, tåg och båt.

2.000000000000000
3. Vad används naturgas till?3. Vad används naturgas till?

​Här i Sverige används naturgas främst som råvara inom industrin och till uppvärmning av företag.

3.000000000000000
4. Hur miljövänligt är naturgas?4. Hur miljövänligt är naturgas?

​Naturgas är ett fossilt bränsle som bildar koldioxid vid förbränning. Naturgasen är inte förnybar, men ur klimatperspektiv är den betydligt bättre och renare än andra fossila bränslen. Den släpper ut 40 procent mindre koldioxid än kol och 25 procent mindre än olja. För att få en mer klimatvänlig energimix kan du välja att blanda ut naturgasen med biogas som är en helt förnybar energikälla.

Läs mer om biogas här

4.000000000000000
5. Vilka är fördelarna med naturgas?5. Vilka är fördelarna med naturgas?
  • ​Energieffektiv med hög verkningsgrad
  • Driftsäker
  • Rent bränsle – kräver mindre underhåll
  • Mindre utsläpp än kol och olja

Läs mer om hur ditt företag kan tjäna på att välja naturgas

5.000000000000000
6. Hur sätts priset på naturgas?6. Hur sätts priset på naturgas?

​När du köper naturgas hos oss kan du välja mellan fastpris eller börspris. Fastpriset består av det dagsaktuella, fasta börspriset på naturgas inklusive alla tillägg.  Börspriset består av månadspriset på naturgas på den börs du valt att handla från plus tillägg. Till dessa prismodeller tillkommer aktuell energiskatt på 2399 kr/N3 och koldioxidskatt på 935 kr/N3. Biogasen är skattebefriad till och med 31 december 2018 – läs mer om biogas.

Kontakta oss gärna så förklarar vi hur det fungerar med priserna

6.000000000000000
7. Hur väljer jag naturgasavtal?7. Hur väljer jag naturgasavtal?

​Om du vill hålla en säker budget och betala ett fast pris för din gas rekommenderar vi ett fastprisavtal. Är du villig att ta lite mer risk rekommenderar vi ett rörligt börsprisavtal – då kan du få ett lägre pris när börsen går ner och har möjlighet att byta till fastpris. Eftersom situationen på börsen ständigt förändras kontaktar vi dig om det skulle bli läge att binda. Du kan också välja att säkra ditt gaspris vissa månader eller låta oss förvalta det åt dig. Läs mer om det under tilläggstjänster.

7.000000000000000
8. Kan jag få klimatvänlig naturgas?8. Kan jag få klimatvänlig naturgas?

​Ja, du kan välja att blanda din naturgas med biogas och på så vis få en grönare gasmix. Biogas är en 100 procent förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Att byta till biogas är enkelt och ett effektivt sätt att få ett grönare varumärke. Vi erbjuder flexibla biogasavtal där du själv kan bestämma hur mycket biogas du vill ha.

Läs mer om biogas

8.000000000000000
9. Är inte naturgas ett fossilt bränsle?9. Är inte naturgas ett fossilt bränsle?

​Jo, det stämmer. Samtidigt är naturgas det renaste av alla fossila bränslen och ger ungefär 40 procent mindre utsläpp än kol och 25 procent mindre än olja. I skiftet från fossila till förnybara energikällor är naturgas därför ett viktigt komplement som minskar koldioxidutsläppen i världen.

Läs mer om vår strategi för en hållbar framtid

9.000000000000000

​Biogas

 

 

1. Vad är biogas?1. Vad är biogas?

​Biogas är en förnybar energiresurs som framställs från nedbrytbart organiskt material på samma sätt som i naturens eget kretslopp. Det innebär att biogas inte bidrar till växthuseffekten. Precis som naturgas är biogas en energigas som till största delen består av metan. Biogasen är dock helt klimatneutral, vilket gör den till den mest klimatvänliga gasen på marknaden. Eftersom biogas distribueras i samma gasnät som naturgasen är den enkel att byta till och kräver ingen ny utrustning.

1.000000000000000
2. Hur distribueras biogas?2. Hur distribueras biogas?

​Biogasen distribueras via det befintliga naturgasnätet. Det gör att det är enkelt att byta till biogas. Att biogasen fraktas i underjordiska ledningar sparar också transportutsläpp från tåg, lastbil och båt.

2.000000000000000
3. Vad används biogas till?3. Vad används biogas till?

​Biogas är en effektiv, ren och förnybar energikälla som kan användas till i industriprocesser, till uppvärmning och som fordonsbränsle. Det finns många fördelar med att välja biogas.

Läs mer om dem här

3.000000000000000
4. Hur klimatvänligt är biogas?4. Hur klimatvänligt är biogas?

​Biogas är den mest klimatvänliga gasen på marknaden – trygg, klimatneutral och 100 procent förnybar. Den koldioxid som bildas vid förbränningen tas upp av växterna i naturen igen, vilket gör att biogas inte bidrar till växthuseffekten. En annan fördel med biogas är att det bildas en rötrest vid produktionen. Denna kan användas som biogödsel och tas upp enklare av växter än vanligt gödsel.

Läs mer om varför biogas är klimatsmart

4.000000000000000
5. Varför ska jag välja biogas?5. Varför ska jag välja biogas?
  • ​100 procent förnybar energi
  • Bidrar inte till växthuseffekten
  • Ger ett grönare varumärke och mervärde för dina kunder
  • Enkel att byta till
  • Konkurrenskraftigt pris
  • Trygg och driftsäker

Läs mer om vad du vinner på att välja grön biogas
5.000000000000000
6. Hur byter jag till biogas?6. Hur byter jag till biogas?

​Det är enkelt. Biogas levereras i samma gasnät som naturgas, så om du har naturgas sedan tidigare behöver du inte ändra något utan meddelar bara oss hur mycket biogas du vill ha. Du kan välja att börja med en mindre mängd och öka på efter hand, eller ställa om till 100 procent förnybar biogas direkt.

Kontakta oss om du är intresserad av att byta till biogas

6.000000000000000
7. Stämmer det att biogas är återvunna sopor?7. Stämmer det att biogas är återvunna sopor?

​Ja, delvis. Det är bland annat därför biogas är så klimatsmart. Biogas framställs på naturlig väg vid rötning av hushållssopor, men också av växtrester från jordbruk, gödsel, tång och avloppsslam. Framställningen är helt koldioxidneutral, vilket innebär att biogas inte bidrar till växthuseffekten. Den koldioxid som skapas när biogas förbränns återupptas av växterna i ett naturligt kretslopp.

7.000000000000000
8. Hur energieffektivt är biogas?8. Hur energieffektivt är biogas?

​När man mäter energin i biogas gör man det i antal kWh per normalkubikmeter, Nm3, som anges vid ett tryck på 1,01 bar och en temperatur på 0 °C. Biogasen har då ett energivärde på ungefär 5-8 kWh/Nm3, medan uppgraderad biogas (med 97 procent metan) har ett energivärde på 9,67 kWh/Nm3. Biogas uppgraderas genom att man tillsätter propan för att få ett lika högt energivärde som naturgas har, vilket är 11 kWh/Nm3.

8.000000000000000

​Fakturor & övrigt

 

 

1. Kan jag få fakturan elektroniskt?1. Kan jag få fakturan elektroniskt?

​Inte än, men snart! Vi har haft tekniska problem med vårt system för e-fakturering och kan tyvärr inte erbjuda det för tillfället.

1.000000000000000
2. Kan jag få fakturan via mejl? 2. Kan jag få fakturan via mejl?

​Ja visst. Ring oss på 040 – 627 07 50 eller mejla till info@dongenergy.se och berätta till vilken mejladress du vill ha dina fakturor.

2.000000000000000
3. Jag ska flytta eller sälja fastigheten. Hur gör jag?3. Jag ska flytta eller sälja fastigheten. Hur gör jag?

​Vi hjälper dig! Kontakta oss senast en månad innan flyttdatum så löser vi det. Ring 040 – 627 07 50 eller mejla till info@dongenergy.se. Glöm inte bort att meddela din nätägare också.

3.000000000000000
4. Hur ändrar jag min förväntade förbrukning i acontofakturan?4. Hur ändrar jag min förväntade förbrukning i acontofakturan?

​Om du vill ändra din förväntade förbrukning behöver du först göra en avläsning av din naturgasmätare. När du har gjort det kan vi justera din acontofaktura så att den matchar din förbrukning. Ring oss på 040 – 627 07 50 eller mejla till info@dongenergy.se så löser vi det.

4.000000000000000
5. Varför får jag en årsavräkning?5. Varför får jag en årsavräkning?

​Med årsavräkningen ser vi till att du inte betalar för mer eller mindre gas än vad du förbrukar. En gång om året jämför vi din faktiska förbrukning med din förväntade förbrukning och ser hur väl det matchar. Skulle du till exempel ha förbrukat mindre än förväntat får du tillbaka pengar av oss i samband med årsavräkningsfakturan.

5.000000000000000
6. Hur beräknar jag månadens värmevärde och var hittar jag informationen?6. Hur beräknar jag månadens värmevärde och var hittar jag informationen?

​All information om hur du beräknar värmevärdet hittar du hos Swedegas.

6.000000000000000
7. Hur många fakturor får jag per år?​7. Hur många fakturor får jag per år?​

​De flesta av våra kunder får fyra fakturor om året: i maj, augusti, november och februari. Har du frågor om faktureringen eller önskemål om ett annat upplägg?

Kontakta oss

7.000000000000000
8. Varför betalar jag för distribution och transmission?8. Varför betalar jag för distribution och transmission?

​Betalningen täcker kostnaden för gastransporten genom DONG Energys gasnät i Danmark.

8.000000000000000
9. Det är fel i fakturan. Vad ska jag göra?9. Det är fel i fakturan. Vad ska jag göra?

​Hör av dig till oss så rättar vi till felet så snabbt vi kan. Ring oss på 040 – 627 07 50 eller mejla till info@dongenergy.se.

9.000000000000000
10. Hur säger jag upp mitt avtal?10. Hur säger jag upp mitt avtal?

​Det gör du lättast genom att ringa eller mejla oss, så tar vi hand om det. Kontakta oss på 040 – 627 07 50 eller skicka ett mejl till info@dongenergy.se. Om du har ett tillsvidareavtal gäller tre månaders uppsägningstid från den dag du säger upp avtalet. Är du missnöjd med något? Berätta för oss, så ser vi vad vi kan göra för dig.

10.00000000000000