Förklaring av månadsfaktura

​​​​

 

 

Sida 1
​​​markerXmarkerYheaderTextbodyText
654133KundnrDitt kundnummer är bra om du har tillgängligt när du kontaktar oss.
654158FakturanrVarje enskild faktura har ett specifikt nummer.
654173FakturadatumDatum då fakturan är sammanställd och skickad till kund.
654188FörfallodatumDatum då fakturan ska vara betald.
333258Faktura Naturgas – MånadsfakturaMånadsfakturan har verklig förbrukning och avläses månadsvis.
305278ÅrsavräkningsperiodPerioden anger vilken månad fakturan avser.
310301LeveransadressAdress eller referens dit naturgasleveransen sker.
219316AnläggningsidUnikt anläggningsnummer för varje mätare som används vid all kommunikation – avläsning, leverantörbyte mm.
158366Belopp NaturgasBeloppet är en summering av de poster som framgår under specifikation på följande sida.
143397KoldioxidskattEn lagstadgad skattesats från Skatteverket vilken alltid anges i Nm3 (Normalkubikmeter).
130412EnergiskattEn lagstadgad skattesats från Skatteverket vilken alltid anges i Nm3 (Normalkubikmeter).
188570Att betala inkl. momsDenna summering är beloppet som du ska betala till oss före förfallodatum.
faktura
Sida 2
​​​​markerXmarkerYheaderTextbodyText
300197Specifikation – MånadsfakturaDetta är en specifikation och totalbeloppet som ska betalas framgår av sida 1.
172264AvläsningsdatumAktuell dag för månadsavläsningen.
460264Månadens undre värmevärdeVärmevärdet erhålls från Svenska Kraftnät varje månad och det visar aktuellt energiinnehåll.
457333Volym kWhFörbrukningen anges i volym, Nm3 (Normalkubikmeter). För att få förbrukningen i energi, kWh multipliceras volymen med aktuellt värmevärde.
117354BörsprisDet aktuella börspriset.
110368TillägTilläg enligt avtal, inkluderar bl.a. kostnad för lager och transport.
180400Summa exkl. momsDenna summering exklusive moms är endast en specifikation och beloppet återfinns på sammanställningen på sida 1.
145525KoldioxidskattEn lagstadgad skattesats vilken förandras årligen av Skatteverket.
132540EnergiskattEn lagstadgad skattesats vilken förandras årligen av Skatteverket.
faktura