Förklaring av acontofaktura

 

 

Sida 1
​markerXmarkerYheaderTextbodyText
655132KundnrDitt kundnummer är bra om du har tillgängligt när du kontaktar oss.
655158FakturanrVarje enskild faktura har ett specifikt nummer.
655173FakturadatumDatum då fakturan är sammanställd och skickad till kund.
333257Faktura Naturgas – Aconto 3 av 3Detta är acontofaktura 3 av totalt 3. Aconto debiteras vanligtvis 4 gånger under årsavräkningsperioden – en fjärdedel av den förväntade årsförbrukningen per kvartal. Årsavläsning görs en gång per år.
306278ÅrsavräkningsperiodPerioden fram till nästa årsavläsning.
286291Förväntad årsförbrukningUppskattad förväntad årsförbrukning vilken vanligtvis är föregående års förbrukning.
311314LeveransadressAdress eller referens dit naturgasleveransen sker.
221330AnläggningsidUnikt anläggningsnummer för varje mätare som används vid all kommunikation – avläsning, leverantörbyte mm.
121378Aconto 3Ett acontobelopp vilken motsvarar kostnaden för en fjärdedel av den förväntade årtsförbrukningen. Specifikation finns på sid 2.
182425Summa inkl. momsSumman av acontokostnad och moms.
223456Totalt inkl. moms att betala/tillgodoTotal belopp som antigen ska betalas eller få återbetalt
faktura
Sida 2
​markerXmarkerYheaderTextbodyText
245195Specifikation – AcontoFakturans första sida är en sammanställning medan här följer en specifikation över förbrukningen.
225232AnläggningsidUnikt anläggningsnummer för varje mätare som används vid all kommunikation – avläsning, leverantörbyte m.m.
322246ÅrsavräkningsperiodPerioden visar tiden för acontoplanen fram till årsavläsningen.
120​297BörsprisDen aktuella börspriset.
112​313TilläggTillägg enligt avtal, inkluderar bl.a. kostnad för lager och transport.
134328EnergiskattEn lagstadgad skattesats vilken förandras årligen av Skatteverket.
148341KoldioxidskattEn lagstadgad skattesats vilken förandras årligen av Skatteverket.
180422Summa inkl. momsSumman av acontokostnad och moms.
faktura