Fakturaförklaring

Där finns två möjligheter när det gäller fakturor, acontofaktura och månadsfaktura. På acontofakturan tillkommer även en årsavräkning som ger information angående din verkliga förbrukning.

 

 

 

 

Acontofaktura

Vanligtvis fakturerar vi en årsavläst mätare 4 gånger om året. Fakturabeloppet grundas på din förväntade årsförbrukning.

Förklaring av acontofakturahttp://authoring.dongenergy.com

 

 

Årsavräkning

Om t.ex. din verkliga förbrukning är lägre än din förväntade, får du pengar tillbaka från oss med din årsavräkningsfaktura.

Förklaring av årsavräkninghttp://authoring.dongenergy.com

 

 

MånadsfakturaVissa får sin mätare avläst varje månad och kan därmed faktureras varje månad. I dessa fall sätts fakturan efter din verkliga förbrukning. Förklaring av månadsfakturahttp://authoring.dongenergy.com