Om naturgas

Även om naturgasen är en fossil energikälla är den ett bättre alternativ till kol och olja. Den är mer energieffektiv än andra energikällor. Den kan arbeta i högre temperaturer.

Förbränningen är enkel att reglera vilket innebär att naturgas passar både för värmepannor och i industriella processer. Utsläppen är 30 respektive 40 procent lägre än olja och kol. Dessutom är naturgas mycket driftsäker och kräver mindre service.

Fördelar naturgas:

  • Energieffektiv
  • Driftsäker
  • Kräver mindre service
  • Renare
  • Mindre utsläpp
Läs mer om utvecklingen på naturgasmarknaden här.